Naar hoofdinhoud

Regieverpleegkundigen

Wat doet de regieverpleegkundige voor u?

Wat doet de regieverpleegkundige voor u?

Wanneer u geconfronteerd wordt met de diagnose kanker, brengt dit vragen en onzekerheden met zich mee. Niet alleen u, maar ook uw naasten krijgen veel te verwerken. Een regieverpleegkundige kan ondersteuning en begeleiding bieden tijdens en na de behandeling van kanker. De regieverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt voor vragen over uw ziekte en behandeltraject. Ook regelt de regieverpleegkundige uw afspraken en stemt af met de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.

Voorbereiding thuis

Ter voorbereiding op de gesprekken is het goed dat u de vragen die u wilt stellen opschrijft, zodat u zeker weet dat al uw vragen besproken worden. Ook kan het prettig zijn om een naaste mee te nemen naar het gesprek. Twee mensen horen meer dan één. Waar kan heeft u zoveel mogelijk contact met dezelfde regieverpleegkundige. Bij afwezigheid nemen de collega’s waar.

Vragen

De regieverpleegkundige is bereikbaar op tel. (0523) 27 63 39 van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 16:00 uur. Voor niet-spoedeisende vragen kunt u ook gebruik maken van de BeterDichtbij app.