Revalidatie

Revalidatiegeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat al dan niet in combinatie met hersenletsel.

Revalideren betekent weer zo goed mogelijk leren functioneren in het dagelijks leven. Dit kan gaan om herstel van klachten of leren omgaan met beperkingen. Tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat al dan niet in combinatie met hersenletsel kan worden veroorzaakt door ziekten, aangeboren afwijkingen, een ongeval of door overbelasting. Het doel van de revalidatie is een zo optimaal mogelijk functioneren in de maatschappij en/of (in het geval van kinderen) een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te bereiken.

Behandelaars

Mevr. E.J.B.L. Kottink

Dhr. D. Wever (waarnemer)
Dhr. K. Postema (waarnemer)

Naast de revalidatiearts, komt u al naar gelang uw situatie, in aanraking met verschillende specialismen. U kunt hierbij denken aan:

Afdeling en polikliniek

Polikliniek Revalidatie
RevalidatieUnit Vechtdal