Oogheelkunde

Binnen de oogheelkunde houden medische specialisten zich bezig met het behandelen van aandoeningen van het oog, de oogleden, oogkas en traanwegen. Die behandeling wordt meestal uitgevoerd met medicijnen, maar in sommige gevallen kan er ook een operatie of laserbehandeling nodig zijn.

Behandelaars

Mevr. T.E. Baart-Heringa
Dhr. H.F.A. Duijm
Dhr. R.P.G. Feenstra
Dhr. F.J. Postema
Dhr. T.L. Ponsioen
Dhr. W. van Schaick
Dhr. J.W.M. Tyl

Medewerkers Oogheelkunde
Op de afdeling Oogheelkunde werken onze oogartsen nauw samen met een uitgebreid team van medewerkers: orthoptisten, optometristen, technisch oogheelkundig assistenten (TOA’s),  doktersassistenten en medisch secretaresses.

Afdeling en polikliniek

Dagbehandeling Oogheelkunde
Polikliniek Oogheelkunde

 

Oogarts
De oogarts is degene die afwijkingen van het oog, het visuele systeem, de oogkas, de oogleden, de traanwegen en daarmee samenhangende ziekten ontdekt. De oogarts stelt een behandelplan op en zorgt voor de uitvoering.

Orthoptist
De orthoptist is een paramedicus die verantwoordelijk is voor een specifiek gedeelte van de oogheelkunde. De orthoptist onderzoekt en behandelt kinderen en volwassenen met scheelzien, brilafwijkingen, een lui oog, dubbelzien, hoofdpijn en leesklachten. De orthoptist doet onderzoek, stelt een diagnose en behandelt op verwijzing van huisarts of specialist. Ook kan de orthoptist patiënten doorverwijzen naar een oogarts of andere specialist. Als de patiënt door de huisarts of specialist verwezen is, wordt het onderzoek en de behandeling door de zorgverzekeraars vergoed.

Optometrist
Een optometrist is een HBO opgeleide paramedicus. Een optometrist ondersteunt de oogarts tijdens het reguliere spreekuur door het doen van vooronderzoeken en aanvullende onderzoeken. Daarnaast zijn er onder supervisie van de oogarts eigen spreekuren waarbij routinecontroles uitgevoerd worden. Denk hierbij aan patiënten met diabetes (suikerziekte), glaucoom (te hoge oogdruk) of patiënten die geopereerd zijn aan staar (postoperatieve controle na 3 weken). Een ander voorbeeld van een eigen spreekuur van de optometrist is het staar-spreekuur. Hier worden patiënten onderzocht die door de huisarts zijn verwezen met het vermoeden van staar. De optometrist doet de vooronderzoeken, aanvullende onderzoeken en metingen en beoordeelt de gezondheid van de ogen. De optometrist bespreekt de bevindingen en behandelopties met de patiënt. De oogarts komt aansluitend beoordelen of de bevindingen en het voorgestelde beleid van de optometrist akkoord zijn. Hierdoor houdt de oogarts meer tijd over voor specialistische zorg.

Technisch oogheelkundig assistent
De technisch oogheelkundig assistent (TOA) is een MBO opgeleide oogheelkundig assistent die de oogarts ondersteunt bij het uitvoeren van de spreekuren, assisteert bij kleine ingrepen en is betrokken bij de nazorg van patiënten. Daarbij verricht de TOA zelfstandig oogheelkundige onderzoeken, zoals het bepalen van de gezichtsscherpte, het meten van de oogdruk en meting van de corneadikte. Ook maakt de TOA netvliesfoto’s, gezichtsveldonderzoeken en verschillende oogscans. Dit gebeurt onder supervisie van een oogarts.