Polikliniek Interne Geneeskunde

Een internist onderzoekt en behandelt ziekten van de inwendige organen. Dit is een heel breed vakgebied variërend van nierziekten, allergische aandoeningen, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, stofwisselingsstoornissen en kanker tot ziekten die met hormonen te maken hebben. Daarom zijn veel internisten gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van de interne geneeskunde.

De internisten vinden kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van groot belang. Het gaat daarbij om meer dan alleen de gebruikelijke bijscholing, goed onderling overleg en uitwisseling van kennis. Ook vinden de internisten toegankelijkheid van de zorg van groot belang. Een goede bereikbaarheid van alle medewerkers hoort daarbij. Maar ook waar mogelijk het afstemmen van alle benodigde afspraken op één dag. Dit is niet alleen voor de patiënt prettig; voor de medisch specialisten wordt het daarmee ook makkelijker om onderzoek en behandeling in onderling overleg uit te voeren. In de behandeling van ziekten kan de internist medicijnen of leefstijlveranderingen adviseren.
 
Een internist opereert niet, maar kan dat wel adviseren. Waar nodig verwijst de internist voor andere behandelingen naar bijvoorbeeld een chirurg, een gynaecoloog of een radiotherapeut. Voor een bezoek aan een specialist heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Er zijn een verschillende manieren om een afspraak te maken op de polikliniek, klik hier voor meer informatie.
 

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt ook voor een bezoekje aan uw arts. Het is verstandig om vooraf op te schrijven wat u precies wilt vragen en welke informatie u wilt. Dat is prettig voor uw arts, maar zeker voor uzelf. Zo voorkomt u dat u met een onvoldaan gevoel de deur uit gaat. Bekijk voor meer informatie Voorbereiding.

 

Klik hier voor de wachttijden.

Op de patiënteninformatiepagina van de Nederlandse Internisten Vereniging vindt u foldermateriaal over allerlei aandoeningen, alsmede een overzicht van patiëntenorganisaties, met links naar hun eigen websites met meer informatie.

Link naar subspecialismen:       
Oncologie Saxenburgh Groep