Clara Feyoena Heem

Zorgcentrum Clara Feyoena Heem ligt in de wijk Heemse.Wonen in zorgcentrum Clara Feyoena Heem is geschikt voor ouderen die intensieve zorg en veel bescherming nodig hebben, die ernstig dement zijn, of ernstige lichamelijke problemen hebben, en niet thuis kunnen wonen.

Binnen Clara Feyoena Heem staat het individuele zorgleefplan centraal. In overleg met u en uw familie, huisarts en eventueel mantelzorgers bieden wij u deze zorg en behandeling aan. Het zorg- en behandelteam bestaande uit bijvoorbeeld: de specialist ouderengeneeskunde, Eerst-Verantwoordelijke-Verzorgende, psycholoog en fysiotherapeut stelt u met uw familie het persoonlijke zorg en behandelplan op, dit wordt vastgelegd in een zorgleefplan. Dit zorgleefplan vormt de basis van alle zorg.

Zorgcentrum Clara Feyoena Heem heeft verschillende afdelingen. Voor mensen met somatische of lichamelijk problemen en revalidatiezorg zijn de afdelingen de Schouwe en de Baander. Voor mensen met psychogeriatrische- of geheugenproblemen zijn er de afdelingen de Delle, de Esch, de Marke en het Veurhuus. De afdelingen bestaan uit één- en meer persoonskamers.

Bekijk de visie op Ouderenzorg; Locatietypering Clara Feyoena Heem 2016 hier.

Zorgaanbod

Ziektebeelden