Naar hoofdinhoud

Schoutenhof

Welkom bij de Schoutenhof

De Schoutenhof ligt in woonwijk de Marslanden, een nieuwbouwwijk in Hardenberg. De Schoutenhof is een appartementencomplex met 50 appartementen onderverdeeld in Schoutenhof 1 en 2. De Schoutenhof biedt zorgondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen en biedt zorg en een veilige omgeving voor ouderen met dementie.

Onze locatie

Op de Schoutenhof bieden we een veilige en prettige woonomgeving voor ouderen met milde en ernstige gezondheidsproblemen. Hierin staan uw behoeften centraal. Bij De Schoutenhof leeft u zoveel mogelijk uw normale, vertrouwde leven. Hiervoor bieden we verschillende faciliteiten. We willen dat u zich zo veel mogelijk thuis voelt.

Neem 'n kijkje op onze locatie

Wat kunt u verwachten van het wonen in De Schoutenhof? Wie zijn onze medewerkers en waar staan we voor? En hoe ervaren andere bewoners het eigenlijk bij ons? We vertellen het graag in onderstaande video. Neem 'n kijkje bij ons binnen en maak kennis met onze organisatie.

De zorg die we bieden

Bij de Schoutenhof bieden we verschillende vormen van zorg. Van lichte ondersteuning voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen tot intensieve zorg voor ouderen met ernstige dementieklachten.

Diensten

We vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw dagelijkse leven. Daarom bieden we niet alleen passende zorg en goede voorzieningen, maar ook verschillende diensten waar u gebruik van kunt maken.

Activiteiten voor bewoners

Zolang de gezondheid het toelaat willen we zoveel mogelijk in beweging blijven. Daarom gaan we er regelmatig op uit naar het bos, het strand, een concert of naar een tuincentrum. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten voor bewoners. Denk bijvoorbeeld aan spelletjesmiddagen, evenementen of creatieve activiteiten. Op de Schoutenhof zijn dat bijvoorbeeld:

  • Timmeren en houtbewerken
  • Bakmiddag
  • Aan het werk in de tuin
  • Wandelen door de frisse buitenlucht
  • Fietsen met de duo-fiets
  • Bloemschikken
  • Optredens

Wijksteunpunt

Behalve een woon- en zorgfunctie, heeft de Schoutenhof ook de functie van wijksteunpunt, een ontmoetingsplek voor cliënten van het woon-zorgcomplex en de mensen uit de buurt. Samen iets eten of drinken, de krant lezen, praatje maken, een activiteit ondernemen, als vrijwilliger meewerken, het kan hier allemaal.

Cliëntenraad

We vinden het bij Saxenburgh belangrijk dat cliënten meedenken en meebeslissen over ons beleid. Daarom heeft elke locatie een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad van de Schoutenhof vertegenwoordigt de cliënten van deze locatie. De raad controleert het beleid van het locatiemanagement en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij staat de kwaliteit van de leefomstandigheden voorop. Iedere lokale cliëntenraad is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Saxenburgh.

U kunt als cliënt, familielid, zaakwaarnemer of contactpersoon zelf lid worden van de cliëntenraad. Wilt u deelnemen? Neem contact op met de cliëntenraad, vraag ernaar bij de receptie of informeer bij de locatiemanager.

Lees meer over de cliëntenraad

Zorgcontact

Voor al uw vragen over de zorg op deze locatie. Neem contact op met Zorgcontact.

Wonen met zorg
Lees meer: Praktische informatie