Naar hoofdinhoud

't Vlierhuis

Welkom bij 't Vlierhuis

Zorglocatie 't Vlierhuis ligt in de wijk Alteveer in Ommen, aan de rand van een nieuwbouwwijk. Op deze locatie wonen cliënten met cognitieve problemen, dit kan bijvoorbeeld geheugenverlies zijn. Binnen 't Vlierhuis staat het individuele zorgleefplan centraal, waarbij de zorg wordt aangesloten op uw wensen, behoeften en levensgeschiedenis.

Onze locatie

Bij 't Vlierhuis willen we u een zo prettig mogelijke leefomgeving bieden. Dat doen we door aandacht te hebben voor uw psychogeriatrische, lichamelijke en levensbeschouwelijke behoeften. Daarnaast bieden we veel verschillende faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan een mooie binnentuin en een sfeervol restaurant. Daarnaast kunt u gebruikmaken van een bibliotheek, een biljart en een internetcafé, maar ook een winkeltje voor dagelijkse boodschappen en een opticien en audicien.

Neem 'n kijkje op onze locatie

Wat kunt u verwachten van het wonen in 't Vlierhuis? Wie zijn onze medewerkers en waar staan we voor? En hoe ervaren andere bewoners het eigenlijk bij ons? We vertellen het graag in onderstaande video. Neem 'n kijkje bij ons binnen en maak kennis met onze organisatie.

De zorg die we bieden

In 't Vlierhuis bieden we verschillende vormen van zorg aan ouderen met cognitieve problemen, zoals bijvoorbeeld geheugenverlies. Hierbij staat het individueel zorgleefplan centraal. Hierin staat precies vermeld welke verzorging en behandeling u als cliënt krijgt. Dit zorgleefplan wordt kort na de opname opgesteld door de Eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV-er) in samenwerking met u of uw contactpersoon.

Diensten

We vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw dagelijkse leven. Daarom bieden we niet alleen passende zorg en goede voorzieningen, maar ook verschillende diensten waar u gebruik van kunt maken.

Activiteiten voor bewoners

Zolang de gezondheid het toelaat willen we zoveel mogelijk in beweging blijven. Daarom gaan we er regelmatig op uit naar het bos, het strand, een concert of naar een tuincentrum. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten voor bewoners. Denk bijvoorbeeld aan spelletjesmiddagen, evenementen of creatieve activiteiten. Op 't Vlierhuis zijn dat bijvoorbeeld:

  • Timmeren en houtbewerken
  • Sjoelclub
  • Bakmiddag
  • Tekenclub
  • Bloemschikken
  • Optredens
  • Feestmaand in mei

Wijksteunpunt

Behalve een woon- en zorgfunctie, heeft 't Vlierhuis ook de functie van wijksteunpunt, een ontmoetingsplek voor cliënten van het woon-zorgcomplex en de mensen uit de buurt. Samen iets eten of drinken, de krant lezen, praatje maken, een activiteit ondernemen, als vrijwilliger meewerken, het kan hier allemaal.

Cliëntenraad

We vinden het bij Saxenburgh belangrijk dat cliënten meedenken en meebeslissen over ons beleid. Daarom heeft elke locatie een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad van 't Vlierhuis vertegenwoordigt de cliënten van deze locatie. De raad controleert het beleid van het locatiemanagement en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij staat de kwaliteit van de leefomstandigheden voorop. Iedere lokale cliëntenraad is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Saxenburgh.

U kunt als cliënt, familielid, zaakwaarnemer of contactpersoon zelf lid worden van de cliëntenraad. Wilt u deelnemen? Neem contact op met de cliëntenraad, vraag ernaar bij de receptie of informeer bij de locatiemanager.

Meer over de cliëntenraad

Kerkdiensten

  • Iedere maandagochtend is er in ’t Vlierhuis een kerkviering.
    De dienst is van 10:30 tot 11:30 uur.

Zorgcontact

Voor al uw vragen over de zorg op deze locatie. Neem contact op met Zorgcontact.

Wonen bij ons
Lees meer: Praktische informatie