Naar hoofdinhoud

Aleida Kramer

Welkom bij Aleida Kramer

Zorgcentrum Aleida Kramer ligt in de mooie omgeving van de regio Coevorden: een gemeente die rust, ruimte en een prachtige natuur biedt. Wonen in ons zorgcentrum is geschikt voor ouderen die intensieve zorg en bescherming nodig hebben, die dementerend zijn en niet thuis kunnen wonen.

Locatie

Aleida Kramer staat voor een kleinschalige, vertrouwde woonomgeving met de zorg en begeleiding die u als cliënt nodig heeft, waarbij kwaliteit van leven voor u en uw familie voorop staat. De locatie is klein en overzichtelijk en bestaat uit twee afdelingen: de Pronkakker, de Koppelpaarden. Aleida Kramer ligt op loopafstand van het gezellige winkelcentrum. We vinden het belangrijk dat u zich zo veel mogelijk thuis voelt op onze locatie.

Neem 'n kijkje op onze locatie

Wat kunt u verwachten van het wonen op onze locatie Aleida Kramer? Wie zijn de medewerkers en waar staan we voor? We vertellen het graag in onderstaande video.

De zorg die we bieden

Aleida Kramer biedt verschillende vormen van zorg. Voor mensen met lichamelijke problemen en psychogeriatrische, of geheugenproblematiek. Daarnaast bieden we groepsbegeleiding. De therapieën zijn er op gericht om u als (wijk)bewoner activiteiten, gezelschap of behandelingen te bieden die uw eigen algemene dagelijkse handelingen verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie maar ook psychosociale en maatschappelijke begeleiding zijn. Als u nog zelfstandig thuis woont maar wel behoefte hebt aan meer grip en een bepaalde dagindeling, kunt u ook bij ons terecht.

Logeerzorg in Coevorden

Bent u mantelzorger van iemand met geheugenproblemen? Wordt deze zorg u soms even te veel? Denk dan eens aan de mogelijkheid van logeerzorg. Dit kan in Coevorden bij de ouderenzorglocatie Aleida Kramer. Uw naaste kan hier terecht voor een kort verblijf.

Onze collega’s nemen de zorg tijdelijk van u over, zodat u als mantelzorger even kunt bijkomen. Mariëlle Schonewille, wijkmanager Saxenburgh Aleida Kramer: “Veel mensen vinden het lastig om de zorg van hun naaste even over te dragen. Toch zien we dat het fijn is voor mantelzorgers om op adem te komen en daarna weer met vernieuwde energie te zorgen voor hun naaste."

Voor wie

Logeerzorg bij Aleida Kramer is er voor alle inwoners van gemeente Coevorden met geheugenproblemen. Hiervoor hebben wij een speciale woon-logeerruimte ingericht.

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van deze vorm van zorg vindt u op de website van gemeente Coevorden.

Diensten

We vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw dagelijkse leven. Daarom bieden we niet alleen zorg, maar ook verschillende diensten waar u gebruik van kunt maken.

Activiteiten voor bewoners

Zolang de gezondheid het toelaat willen we zoveel mogelijk in beweging blijven. Daarom gaan we er regelmatig op uit naar het bos of naar een tuincentrum. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten voor bewoners. Denk hierbij aan spelletjesmiddagen, evenementen of creatieve activiteiten. Op Aleida Kramer zijn dat bijvoorbeeld:

  • Timmeren en houtbewerken
  • Sjoelclub
  • Bakmiddag
  • Bloemschikken
  • Optredens
  • Ganzenmarkt

Wijksteunpunt

Behalve een woon- en zorgfunctie, heeft Aleida Kramer ook de functie van wijksteunpunt, een ontmoetingsplek voor cliënten van het woon-zorgcomplex en de mensen uit de buurt. Samen eten, de krant lezen, praatje maken, een activiteit ondernemen, als vrijwilliger meewerken, het kan hier allemaal.

Cliëntenraad

Iedere locatie van Saxenburgh heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad Aleida Kramer vertegenwoordigt de cliënten van deze locatie. De raad controleert het beleid van het locatiemanagement en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarbij staat de kwaliteit van de leefomstandigheden voorop. Iedere lokale cliëntenraad is ook vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Saxenburgh.

U kunt als cliënt, familielid, zaakwaarnemer of contactpersoon zelf lid worden van de cliëntenraad. Wilt u deelnemen? Neem contact op met de cliëntenraad, vraag ernaar bij de receptie of informeer bij de wijkmanager.

Lees hier meer over de cliëntenraad

Kerkdiensten

  • Iedere zondagochtend is er om 10:30 uur een kerkdienst.

Zorgcontact

Voor al uw vragen over de zorg op deze locatie. Neem contact op met Zorgcontact.

Wonen met zorg
Lees meer: Praktische informatie