Afspraak maken

Voor een bezoek aan een specialist heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Reguliere verwijzing via ZorgDomein of per fax.

De huisarts verstuurt een verwijsbrief via zorgdomein of faxt de verwijsbrief volgens het verwijstraject naar het ziekenhuis. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor polikliniekbezoek en de folder 'Uw bezoek aan de polikliniek'. Indien nodig, zal de poli-assistente eventuele foto's en/of gegevens uit ander ziekenhuis opvragen, uiteraard alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

(Semi) Spoedverwijzing

Bij spoedgevallen belt de huisarts of assistente van de huisarts zelf met de polikliniek en geeft door voor welke patiënt een afspraak gemaakt moet worden en op welke termijn. De poli-assistente maakt de afspraak en de huisarts geeft dit vervolgens door aan de patiënt. Het kan zijn dat de huisarts de verwijsbrief faxt, maar het kan ook zijn dat hij u deze mee geeft voor het polikliniekbezoek. Als u bent doorverwezen door uw specialist, regelt de desbetreffende poli of afdeling voor u een afspraak.

Bij spoedgevallen belt de huisarts of specialist zelf en kunt u snel terecht.

Hoe kan ik een afspraak wijzigen?

Bent u verhinderd voor een afspraak? Geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door. Dan kan een andere patiënt ingepland worden. Wanneer u dit telefonisch doet, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Klik hier voor het overzicht van onze poliklinieken met telefoonnummers.

Afspraakherinnering

Op een aantal poliklinieken van de Saxenburgh Groep wordt uw e-mail adres gebruikt om u te herinneren aan uw afspraak en uw zorggerelateerde informatie. Als u bij verschillende specialisten een afspraak heeft, kan het dus voorkomen dat u van de ene specialist wel een afspraakherinnering per e-mail ontvangt en van de andere niet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.


Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest of behandeld in een buitenlands ziekenhuis? Of bent u in contact geweest met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit dan bij het maken van een afspraak, aan de receptie of aan de polikliniek die u gaat bezoeken en tijdens het bezoek aan uw specialist. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie. Voor u hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en vormt daarom in het ziekenhuis een groot probleem. Om te voorkomen dat de patiënten die al in het ziekenhuis verblijven, worden besmet, kunnen zonodig maatregelen getroffen worden.