Afspraak maken

Voor een bezoek aan een specialist heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Reguliere verwijzing via ZorgDomein

De huisarts verstuurt een verwijsbrief via Zorgdomein volgens het verwijstraject naar het ziekenhuis. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging (telefonisch of schriftelijk) voor polikliniekbezoek en de folder 'Uw bezoek aan de polikliniek'. Indien nodig, zal de poli-assistente eventuele foto's en/of gegevens uit ander ziekenhuis opvragen, uiteraard alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

(Semi) Spoedverwijzing

De huisarts verstuurt een verwijsbrief via Zorgdomein volgens het verwijstraject naar het ziekenhuis en geeft daarin aan dat u met spoed gezien moet worden. De huisarts neemt zonodig telefonisch contact op met de specialist voor overleg. De poli-assistente maakt de afspraak en brengt u vervolgens hiervan op de hoogte.

Hoe kan ik een afspraak wijzigen?

Bent u verhinderd voor een afspraak? Geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door. Dan kan een andere patiënt ingepland worden. Wanneer u dit telefonisch doet, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Klik hier voor het overzicht van onze poliklinieken met telefoonnummers.

Afspraakherinnering
Op een aantal poliklinieken van Saxenburgh wordt uw e-mail adres gebruikt om u te herinneren aan uw afspraak en uw zorggerelateerde informatie. Als u bij verschillende specialisten een afspraak heeft, kan het dus voorkomen dat u van de ene specialist wel een afspraakherinnering per e-mail ontvangt en van de andere niet. Bekijk hier de veelgestelde vragen.

MRSA-bacterie

Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest of behandeld in een buitenlands ziekenhuis? Of bent u in contact geweest met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit dan bij het maken van een afspraak, aan de receptie of aan de polikliniek die u gaat bezoeken en tijdens het bezoek aan uw specialist. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie. Voor u hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en vormt daarom in het ziekenhuis een groot probleem. Om te voorkomen dat de patiënten die al in het ziekenhuis verblijven, worden besmet, kunnen zonodig maatregelen getroffen worden.