Naar hoofdinhoud

Afspraak maken met de afdeling

Afspraak maken

Reguliere verwijzing via ZorgDomein

De huisarts verstuurt een verwijsbrief via Zorgdomein volgens het verwijstraject naar het ziekenhuis. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging (telefonisch of schriftelijk) voor polikliniekbezoek en de folder 'Uw bezoek aan de polikliniek'. Indien nodig, zal de poli-assistente eventuele foto's en/of gegevens uit ander ziekenhuis opvragen, uiteraard alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

(Semi) Spoedverwijzing

De huisarts verstuurt een verwijsbrief via Zorgdomein volgens het verwijstraject naar het ziekenhuis en geeft daarin aan dat u met spoed gezien moet worden. De huisarts neemt zonodig telefonisch contact op met de specialist voor overleg. De poli-assistente maakt de afspraak en brengt u vervolgens hiervan op de hoogte.

Hoe kan ik een afspraak wijzigen?

Bent u verhinderd voor een afspraak? Geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door. Dan kan een andere patiënt ingepland worden. Wanneer u dit telefonisch doet, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Afspraakherinnering

Van de meeste poliklinieken van Saxenburgh ontvangt u een e-mail als herinnering op uw afspraak. Hierin staat alleen de datum en tijdstip waarop uw afspraak is. Om uw privacy te beschermen wordt de naam van de polikliniek of afdeling en andere privacygevoelige informatie niet genoemd. Meer informatie over de afspraak is te vinden in MijnSaxenburgh.

Wij verzenden de e-mail twee werkdagen voor uw afspraak. Wilt u deze service-mails niet meer ontvangen? Dit kunt u aanpassen in MijnSaxenburgh.

Bloedprikken

Voor bloedafname, inleveren van materialen (denk aan urine of ontlasting) en de trombosedienst kunt u online een afspraak maken. Vrije inloop is niet meer mogelijk.

MRSA-bacterie

Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest of behandeld in een buitenlands ziekenhuis? Of bent u in contact geweest met levende varkens of vleeskalveren? Meld dit dan bij het maken van een afspraak, aan de receptie of aan de polikliniek die u gaat bezoeken en tijdens het bezoek aan uw specialist. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie. Voor u hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en vormt daarom in het ziekenhuis een groot probleem. Om te voorkomen dat de patiënten die al in het ziekenhuis verblijven, worden besmet, kunnen zo nodig maatregelen getroffen worden.

Bereikbaarheid poliklinieken

De poliklinieken zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur.